עברית‎ > ‎

הנדסת מוצר

  • הכנת תיקי מוצר עם כל התיעוד ההנדסי הנדרש - מסמך מפרט טכני, מסמך מפרט פונקציונאלי.
  • בניית עצי מוצר על פי מתודולוגיות DFA, DFM ומודולריות.
  • הכנת נהלים נדרשים כגון נוהל אחזקה ונוהל הפעלה.
  • גוף מתאם ומבקר מול פעילויות של קבלני משנה.
  • אימות ובדיקת תקפות תיעוד קיים (מסמכי תיק מוצר).
Comments