עברית

  • "ש.ג. הנדסה" מספקת ללקוחותיה שרותי הנדסה בתחומי הנדסת המוצר, הנדסת הייצור, הנדסת רכיבים, תכנון וייצור מעגלים מודפסים ותכנון מבדקים לבדיקות אוטומטיות.
  • מטרתנו היא אספקת שירותי הנדסה, כ"מיקור חוץ" (Outsourcing) באיכות גבוהה תוך עמידה בתקנים בינלאומיים ושימוש במתודולוגיות מקצועיות.
  • "ש.ג. הנדסה" עוזרת לחברות לכוון את פעילויות הפיתוח ולהכין את רצפת הייצור לקראת ייצור המוני וע"י כך להקטין את "זמן היציאה לשוק".
  •  "ש.ג. הנדסה" מספקת את מלוא התועלת ללקוח ע"י איסוף ויישום כל המידע והידע ההנדסי עוד בשלב הפיתוח ומסירת תיק מוצר מלא על פי מתודולוגיות DFX.
  •  "ש.ג. הנדסה" מהווה נקודת המפגש בה נעשית התקשורת, התיאום, איסוף וחילופי המידע  בין הפיתוח התפעול והשרות.
ראה קבצים מצורפים לפירוט הפעילויות והשרותים הניתנים.
ĉ
Shahar Garber,
Jul 12, 2009, 2:59 AM
ĉ
Shahar Garber,
Jul 12, 2009, 3:00 AM
Comments